Previous
Next
Finansal Takvim
Anket
Denetim komitesi üyelerinin bağımsızlıklarının sağlanması için komiteye seçilecek kişilerin işletme faaliyetleri ile ilgili icrai sorumlulukları bulunmaması gerektiğini ve özellikle yönetimden tamamen bağımsız olması gerektiğine katılıyor musunuz?
Gündem ve Duyurular
10.07.2014
2410 nolu Ara Dönem Finansal Bilgilerin İşletmenin Bağımsız Denetçisi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi Standardı yürürlüğe girmiştir.
14.03.2014
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
11.02.2014
Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğ Sıra No: 41’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sıra No: 16 Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
11.02.2014
Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Hakkında Tebliğ Sıra No: 28’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sıra No: 15 Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
11.02.2014
Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülüklere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 21) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 14) Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
11.02.2014
Bağımsız Denetçi Mühür Tebliği Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe girmiştir
31.01.2014
Uzman Çalışmalarının Kullanılması (BDS 620) Türkiye Denetim Standardı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
24.01.2014
Gerçeğe Uygun Değere İlişkin Olanlar Dâhil Muhasebe Tahminlerinin ve İlgili Açıklamaların Bağımsız Denetimi BDS 540 Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
24.01.2014
İşletmenin Sürekliliği BDS 570 Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürülüğe girmiştir.
Döviz Kurları
Alış Satış
USD 2.238 2.247
EUR 2.8622 2.8736
Denetim Kılavuzu © 2013. Tüm Hakları Sakldır.