Previous
Next
Gündem ve Duyurular
18.07.2016
SPK’ nın 15.07.2016 tarihli, tabi oldukları özel mevzuat kapsamındaki finansal tablo formatlarını kullanan finans kurumları ve borsa yatırım fonları haricindeki işletmelerin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapacağı finansal tablo bildirimlerine ilişkin kararı,
22.01.2016
BDS 701 Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetim Raporunda Bildirilmesi kamuoyu görüşüne açıklanmıştır.
18.01.2016
Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-37.1 sayılı “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” ve III.39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ” de değişiklik yapan III-37.1a ile III-39.1a sayılı Tebliğleri 14.01.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
12.01.2016
“Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları İle Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
22.12.2015
Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik kapsamında getirilen en önemli yenilik denetim raporu bildirim sürelerinin 10 günden 30 güne çıkarılmasıdır.
13.11.2015
Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi Taslağı kamuoyu görüşüne açılmıştır.
29.07.2015
Türkiye Finansal Raporlama Standardının ilk Uygulamasına ilişkin TFRS 1’ de Değişiklik yapılması hakkında tebliğ Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
29.07.2015
Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesaplarına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 14) Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
17.06.2015
TFRS 14 Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları Standardı Resmi Gazete’ de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.
Döviz Kurları
Alış Satış
USD 3.6637 3.6784
EUR 3.9021 3.9178
Denetim Kılavuzu © 2013. Tüm Hakları Sakldır.